Märk världen

Märk världen – en bok om vetenskap och intuition av Tor Nörretranders Det som görs av det som kallas jag, görs troligen av någonting i mig som är större än jag. Fysikern James Clerk Maxwell på dödsbädden 1879 De flesta mänskliga färdigheter från dans och fotbollsspel till tänkande och samtalande utövas bäst om man inte är medveten om vad man gör. Föreställningen om medvetandet som människans centrala, styrande enhet kan inte längre vidmakthållas. Märk världen är berättelsen om en rad häpnadsväckande vetenskapliga upptäckter som ifrågasätter invanda föreställningar om medvetande, information och civilisation. Den danske författaren och vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders utmanande översikt över epokgörande genombrott i naturvetenskapens syn på världen kommer här i en efterlängtad nyutgåva Ta bort eller uppdatera händelse