Utbildning inom säkerhetsskydd, Office: Knowit Stockholm, onsdag, 27. november 2019

Vilken roll spelar du och din verksamhet i skyddet av Sveriges säkerhet? Några av Sveriges mest erfarna lärare inom säkerhetsskydd genomför under två dagar en kurs med fokus på nya säkerhetsskyddslagen och vad den innebär i praktiken. Välkomna!
Från och med 1 april 2019 har Sverige en ny säkerhetsskyddslag. Det främsta syftet med den nya lagen och tillhörande förordning är att skydda säkerhetskänsliga verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamhetsutövare som riskerar att träffas av lagstiftningens krav måste själva ta ställning till tillämpligheten genom att genomföra en säkerhetsskyddsanalys, där bland annat konsekvenser, skyddsvärden, sårbarheter och säkerhetshot noga analyseras.
För att stötta i detta arbete erbjuder vi nu en utbildning i den nya säkerhetsskyddslagen. Utbildningen genomförs den 27-28 november i år av Marie Sjöberg, senior jurist med över tio års erfarenhet av säkerhetsarbete, Henrik Birgander, seniorkonsult inom säkerhetsskydd som har arbetat med säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd sedan början av 2000-talet, och Annette Norman, senior jurist med över tio års erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor. Alla tre har tidigare erfarenhet från bland annat Säkerhetspolisen.
Kursen är i första hand till för de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i verksamheten. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad den nya lagen innebär går kursen även igenom hur den egna verksamheten kan komma att påverkas av lagen.

Tider27 november kl. 09.00 – 17.0028 november kl 08.30 – 16.30
PlatsKlarabergsgatan 60, 4 tr.
Avgift14 900 kronor inkl. lunch (exkl. moms) eller 18 625 kronor inkl. lunch (inkl. moms)
Om du föredrar att betala med faktura, vänligen kontakta .

Agenda

Utbildning – två heldagar
Kursen innehåller bland annat:
- Nyheter i säkerhetsskyddslagen- Vad är säkerhetskänslig verksamhet- Sekretess, säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsklassificering- Hur tar man fram en säkerhetsskyddsanalys enligt de nya kraven- Praktiska övningar- Introduktion till och nyheter inom de olika åtgärdsområdena:

Informations- och it-säkerhet
Personalsäkerhet
Fysisk säkerhet
Säkerhetsskyddsavtal

- Allmänna krav på verksamhetsutövare i föreskrifterna- Tillsyn och sanktioner

Frågor? Kontakta Emma Enoksson, +46 722 194372.


onsdag, 27. november 2019, Office: Knowit Stockholm, Utbildning inom säkerhetsskydd

Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu