TOGAF® 9 standard training Foundation & Certified (blended) - Stockholm, United Spaces, Waterfront, onsdag, 04. december 2019


Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket. Certifiering ingår!

Med kursen TOGAF® standard – Foundation & Certified (Blended) slipper du ta alltför många dagar ifrån ditt arbete, ditt uppdrag eller din vardag. Du studerar de grundläggande teoretiska delarna (Foundation) på egen hand i vår multimedia e-learning kurs, med telefon- och emailsupport från lärare och experter, och fortsätter sedan med en tre dagar lång klassrumskurs (Certified) med mer praktisk inriktning. Kursen leder till certifiering på Foundation- och Certified-nivå.
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF® standard är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter.
Kursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

Foundation & Certified
EA med TOGAF skapar förutsättningar för verksamheten att leva upp till ökade krav på flexibilitet och effektivisering. Utbildningen är uppdelad i två delar; Foundation och Certified. Foundation täcker grunderna av TOGAF 9 standard och Certified går på djupet och mer in i detaljerna av ramverket och metoden.
Kurserna är ackrediterade av The Open Group och följer deras officiella krav på innehåll och struktur. Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig.


En kurs i två delar
I e-learningdelen är det tyngd på grundläggande teori. I klassrumsdelen fördjupar vi oss och lägger fokus på hur man tillämpar TOGAF i praktiken.

Del 1: E-learning
TOGAF Foundation består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group. E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.


Introduktion till TOGAF


Arkitekturens olika vyer och intressenter


Arkitekturens byggstenar


Arkitekturstyrning (EA Governance)


Faser i ADM (Architecture Development Method)


Resultatet i ADM


Riktlinjer för ADM


Enterprise Continuum och verktyg


TOGAF och referensmodeller


Ingår


Fri tillgång till e-kursen i 6 månader


The TOGAF standard, version 9.2 (pdf)


Certifiering på Foundation-nivå


Support från våra duktiga lärare inom 2 arbetsdagar


En testmodul med testfrågor avsedda att simulera det riktiga certifieringsprovet


Förberedelse och hjälp kring certifieringDel 2: Klassrumskurs
Den här delen av kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF® 9. Det är en fördjupning i TOGAF 9 enligt The Open Group's krav för certifiering på TOGAF 9 Level 2.


ADM faser och steg


Migrationsplanering och tekniker


Hantera intressenter och intressenters behov


Hantera, förvalta och återanvända arkitektur


Riktlinjer för att anpassa ADM


Architecture Content Framework


Implementationsstöd och tekniker


TOGAF referensmodeller


För du ska få ut ännu mer av klassrumskursen, har vi lagt till ett nytt moment som innebär att deltagarna får arbeta med och reflektera över ett praktiskt case/scenario. Genom detta får deltagaren en fördjupad förståelse för hur TOGAF fungerar för att sedan kunna applicera sina kunskaper på sin arbetsplats.

Mål
Efter avslutad kurs kommer du att:


Ha insikt i huvudprinciperna inom EA och TOGAF® 9


Ha förståelse för terminologin och grundkoncepten inom ramverket TOGAF 9,


Förstå de grundläggande nyttorna med att använda TOGAF för att skapa en enterprisearkitektur,


Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF 9


Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag


Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 certifieringar.Läs mer här. 

OBS! För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".
NOTE! To pay by invoice, please type FAKTURA in the field marked "Enter Promotional Code".

onsdag, 04. december 2019, United Spaces, Waterfront, TOGAF® 9 standard training Foundation & Certified (blended) - Stockholm

Medlemskap (kalenderår)

Medlemskap (kalenderår)

torsdag 15. december 2016
Hannah Williams & The Affirmations
lördag 07. november 2020
Exegetiska dagar
måndag 05. oktober 2020
Ayurveda, filosofi, chanting
torsdag 01. oktober 2020
Ackordsverkstad Birka
torsdag 22. oktober 2020
Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu