Strategiska säkerhetshot och hur vi med säkerhetsskyddslagen kan möta dem, Knowit Linköping, måndag, 11. november 2019

Dagens samhälle klarar sig inte utan IT-systemen. Teknikutvecklingen har kommit snabbare och bredare än vi kanske förutsåg, tillsammans med förväntningarna på att systemen ska vara tillgängliga i alla lägen och bevara känsliga uppgifter från obehöriga. Detta medför även en rad hot och risker som IT-systemen och verksamheterna ska kunna hantera. Det är bl.a. för att möta samhällets beroende av IT-system som säkerhetsskyddslagen har fått en ny utformning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 april 2019. Vad innebär detta för den egna verksamheten och vilken roll har du och din verksamhet i att skydda Sveriges säkerhet? 
Som en del av vår satsning på att höja Sveriges samhällssäkerhet vill vi bjuda in till föredrag och nätverkande i en avslappnande miljö i vårt kontor i Linköping. Vi kommer att lyssna på föredrag om strategiska risker och erfarenheter av den nya lagstiftningen, hur man bör anpassa sig till den och hur den påverkar verksamheter. Stanna gärna kvar efter föredraget för mer diskussion och nätverkande.
 
15:30 Strategiska hot och risker i samhället och förändringar Sverige gör för att möta dessa
Vårt samhälle blir allt mer beroende av fungerande IT-system, som täcker allt från polis, rättsväsende och militära operationer till kritisk infrastruktur såsom transport, elförsörjning och finansiella tjänster. Dessa verksamheter är kritiska för att vårt samhälle ska fungera och utgör många gånger s.k. säkerhetskänsliga verksamheter, men dessvärre utsätts de dagligen för olika typer av attacker. Inom ramen för detta finns ett antal strategiska risker som vi inte alltid beaktar. Sverige möter hotet bl.a. genom en återupptagen totalförsvarsplanering och regulatoriska åtgärder. Detta kommer eftermiddagens talare, Richard Oehme, att berätta mer om.
Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security på Knowit, har sin bakgrund inom den Svenska statsförvaltningen med fokus på nationell säkerhet. Han har bland annat arbetat med underrättelsefrågor på FRA och Försvarsdepartementet, han har ansvarat för Regeringskansliets säkerhetsorganisation samt varit chef för en analyssektion på Statsrådsberedningen. De åtta sista åren arbetade han inom staten som chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.
16:00-16:15 Diskussion och frågor 
16:15 Vilka är erfarenheterna så här långt av den nya säkerhetsskyddslagen? Hur tillämpas den och vilka utmaningar behöver vi tänka på? 
Ett väl utformat säkerhetsskydd är avgörande för att skydda såväl totalförsvarsplaneringen som all annan säkerhetskänslig verksamhet i samhället. Marie Sjöberg är senior jurist med över tio års erfarenhet av säkerhetsarbete, bland annat från Säkerhetspolisens säkerhetskyddsenhet. Hon kommer att presentera grunderna i den nya lagstiftningen med fokus på de viktigaste nyheterna och på begreppet Sveriges säkerhet. Vad utgör egentligen en säkerhetskänslig verksamhet och vilka krav ställs på verksamhetsutövare som träffas av lagstiftningens krav?
16:45 Diskussion och frågor
17:00 Mingel och fortsatt diskussion. Passa på att ställa relevanta frågor till Richard, Marie och övriga deltagare samtidigt som vi bjuder på dryck och tilltugg för de som vill!

Frågor? Kontakta Elin Sjöström på 073-062 08 16 eller 

Vi ser fram emot att träffa er!
Knowit Insight - Cybersäkerhet & juridik
Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för underhållande kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

måndag, 11. november 2019, Knowit Linköping, Strategiska säkerhetshot och hur vi med säkerhetsskyddslagen kan möta dem

Stockholm 2021

Stockholm 2021

onsdag 15. september 2021
Inspirationsboken!
måndag 08. maj 2017
Hannah Williams & The Affirmations
lördag 07. november 2020
Exegetiska dagar
måndag 05. oktober 2020
Ayurveda, filosofi, chanting
torsdag 01. oktober 2020
Ackordsverkstad Birka
torsdag 22. oktober 2020
Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu