Säkerhetskurs för medlemmar, Lunds Öppna Verkstad, tisdag, 12. november 2019

För att få använda trä- och metallverkstäderna i Lunds Öppna Verkstad måste man vara medlem, samt ha genomgått en säkerhetskurs. Kursen tar 1-2 timmar och anordnas efter behov. Fler datum kommer att läggas till efterhand.
Om du ännu inte är medlem kan du läsa mer om medlemskap på vår hemsida:

---
In order to use the wood and metal workshops at Lunds Öppna Verkstad you need to be a member, and to have taken a safety course. The course takes 1-2 hours and is organized according to demand. More dates will be added subsequently.
If you are not yet a member you can read more about membership on our web page:tisdag, 12. november 2019, Lunds Öppna Verkstad, Säkerhetskurs för medlemmar

Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu