SAFe® for Architects – Stockholm

Förbättra samarbetet och anpassningen till ett SAFe® Lean-Agilt företag genom att bli SAFe 4 arkitekt! Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt. SAFe® for Architects förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter att aktivt delta i organisationen som effektiva förändringsledare som tillsammans levererar arkitekturlösningar. Under den här 3-dagars kursen kommer du att utforska rollen, ansvarsområdena och tankesättet hos en agil arkitekt. Du kommer även att lära dig hur du utformar arkitekturen utifrån verksamhetsnytta och skapar kontinuerliga flöden i storskaliga systemlösningar, samtidigt som du stöder ramverket SAFe. Under kursen kommer du att utforska rollen, ansvarsområdena och tankesättet hos en agil arkitekt. Du kommer även att lära dig hur du anpassar arkitekturen efter affärsvärdet och driver ett kontinuerligt flöde till storskaliga system, samtidigt som du stöder ramverket SAFe. Ämnen som omfattas i kursen Exempel på Lean-Agile arkitektur Arkitektur för DevOps och Release on Demand Anpassa arkitekturen efter affärsvärdet Utveckla Solution Vision, Solution Intent och Road Maps Förbereda arkitekturen för Program Increment (PI) Planning Koordinera arkitektur genom PI Planning Stöd för kontinuerlig leverans under PI-execution Stödja nya Strategic Themes och värdeflöden Ledarskap som arkitekt under en Lean-Agile transformation Du kommer efter kursen att kunna: Arkitektur enligt SAFes principer Anpassa arkitekturen efter affärsvärde Utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt Planera och ta fram en Architectural runway för att möjliggöra framgångsrika leveranser Arkitektur för kontinuerlig leverans och Release on Demand Leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) Planering och genomförande Leda Lean-Agile transformation Läs mer om kursen här. OBS! För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt «Enter Promotional Code». Vid fakturabetalning tillkommer en avgift på 50 kr. NOTE! To pay by invoice, please type FAKTURA in the field marked «Enter Promotional Code». With invoice payment, a fee of SEK 50 will be added.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss på email eller 031-743 07 80. 

Här kan du läsa Biners anmälningsvillkor  http://www.biner.se/villkor.