Medvetande, Psyke, Själ: ett samtal kring de stora livsfrågorna i Göteborg, Göteborgs Stadsbibliotek, tisdag, 17. september 2019

    Det Gyllene Rosenkorset inbjuder till samtal/föredrag med temat "MEDVETANDE - PSYKE - SJÄL".
   Vi vill försöka att ge några alternativa perspektiv på detta ämne som ju fått stor uppmärksamhet inom dagens moderna medvetandeforskning.
   Vårt huvudsakliga fokus är att belysa hur dessa frågor under tusentals år har behandlats inom den universella läran.

tisdag, 17. september 2019, Göteborgs Stadsbibliotek, Medvetande, Psyke, Själ: ett samtal kring de stora livsfrågorna i Göteborg

Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu