Medlemskap (kalenderår)

Vill du också bli bli medlem i föreningen? Genom ett medlemsskap stödjer du utvecklandet av NLP i Sverige och du får rabatt på avgifter till föreningens evenemang. Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är idéellt. Medlemsavgiften är för närvarande 400 kronor per kalenderår. Medlemsskapet gäller per kalenderår. För dig som är student eller pensionär (styrkes med studentlegitimation/legitimation) är priset 200 kronor per kalenderår. Efter godkänd betalning erhåller du ett kvitto via e-post. Ta bort eller uppdatera händelse