Leading SAFe® 4.6 med SA-certifiering, Office: Knowit Stockholm, måndag, 14. oktober 2019

I en organisation med flera agila team behöver teamen planera tillsammans, samordna sitt arbete och hantera beroenden. Med stöd av ramverket SAFe® kommer du kunna åstadkomma detta och ramverket hjälper dig att skala upp arbetet från team- och programnivå till portföljnivå.
Under denna tvådagarskurs i Leading SAFe® kommer du som deltagare att få den kunskap som krävs för att leda ett Lean-Agile-företag genom att utnyttja Scaled Agile Framework® (SAFe®) och dess grundläggande principer som härrör från Lean, systemtänkande, agil utveckling, produktutvecklingsflöde och DevOps. I kursen kommer de fem kompetenser som krävs för att bli ett Lean företag att diskuteras. Utöver detta kommer du också att lära dig och öva upp dina färdigheter för att stödja och genomföra PI-planeringar samt samordna flera agila releasetåg (ARTs).
Som deltagare kommer du efter kursen att förstå den Lean-agila tankegången, varför den är så effektiv på dagens marknad och vad det innebär att leda en Lean-agil transformation. Du kommer också att lära dig att bygga och stödja agila team och program, stärka ditt företags Lean Portfolio, bygga en kontinuerlig leveransledning och DevOps-kultur och samordna stora lösningar. Du kommer att utveckla en kompetens som är efterfrågad över hela världen och ge ditt företag möjlighet att lyckas på en föränderlig marknad som SAFe® 4 Agilist (SA). 
Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag.
Att delta i kursen förbereder dig för att skriva provet och bli certifierad SAFe® Agilist (SA).
Målgrupp Den här kursen riktar sig till chefer, förändringsledare, program- och projektledare, agila coacher och andra som deltar i eller driver arbetet med att lyckas med storskalig agil utveckling.
Förkunskaper Kunskaper inom agila metoder underlättar, men utgör inte ett krav.  
Språk Kursen ges på svenska (kontakta oss om du föredrar engelska).
Kursmaterial Engelskt kursmaterial ingår.
Längd2 dagarPris16 900 kr (exklusive moms), 21 125 kr (inklusive moms)
I priset ingår testavgift för SA-certifiering samt lunch och fika.
Frågor? Kontakta Daniel Borgentun, +46 730 746685.
Talare

Johan Burén
Johan kommer med 25 års erfarenhet av IT, affärs- och systemutveckling. Han har en genuin nyfikenhet på människor, interaktioner, processer och hur system fungerar. Han är SPC (Certified SAFe® Program Consultant), aktiv som coach, arbetar praktiskt med förändringsledning inom området och har lång erfarenhet med att stödja team på alla nivåer.Daniel Borgentun Daniel har 20 års erfarenhet från produktutveckling inom fordons-, försvars- och telekomindustrin samt detaljhandeln. Han är en erfaren förändringsledare och agil coach samt har jobbat som projektledare, systemarkitekt, systemdesigner och utvecklare. På senare år har Daniel fokuserat på att hjälpa organisationer att bli snabbare, vilket innebär att de agila initiativen skalas till en högre nivå. Han har hjälpt till att identifiera och skapa många agila releasetåg (kontinuerligt integrerade och kontinuerligt släppta produkter, skapade av stabila och effektiva team av team). Daniel är SPC (Certified SAFe® Program Consultant) och har utbildat över 600 personer i agil utveckling i stor skala, inklusive ledande befattningshavare, chefer, ledare och team.
Agenda


Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe)
Hur du blir en Lean-Agile Leader
Skapa team och teknisk agilitet
Program Increment (PI)-planering
”Releasing on Demand” med DevOps
Bygg Business Solutions och Lean Systems
Implementera Lean Portfolio Management
Hur ni leder transformationenmåndag, 14. oktober 2019, Office: Knowit Stockholm, Leading SAFe® 4.6 med SA-certifiering

Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu