Inspirationsboken!

Inspirationsboken för personlig utveckling genom NLP presenterades vid årsmötet 2015. Den är en antologi byggd på såväl artiklar som intervjuer med några av NLP-världens idag mest framstående personer och täcker NLPs historia,  aktuella ämnen och praktiska tekniker. I boken finner du även en NLP-ordlista och en “frågor och svar” om NLP. Rekommenderas för inspiration, personlig utveckling, studiematerial för workshops och för att inspirera arbetsplatser och team. Perfekt att ha som komplement/fördjupning/ breddning till olika utbildningar inom vårt område. Vi säljer boken i samband  med NLP-föreningens olika event men du kan också du beställa boken direkt hem till dig. Innehåll Ordföranden välkomnar 5 En hälsning från Redaktionen 9 Varför är det värdefullt att lära sig NLP? 10 Vanliga frågor och svar om NLP 11 Hur du kan använda Clean Language 19 Grunder i modellering 23 NLP inom rehabilitering 28 Exempel på icke-verbal kommunikation 30 NLP inom ledarskap – uppsats från Malmö Högskola 32 NLP-verktyg i praktiskt ledarskap 34 NLP som skalet kring valfri nöt 38 En längre förklaring till NLP 42 En presentation av Three Principles 52 Lilla ordlistan för NLP 59 Patriks boktips 67 Tack för gott samarbete till styrelsen, Michel Perez, Judy Rees, Michael Grinder, Patrik Larsson, James Tripp, Leif-Göran Johansson, Helen Dahlberg Viebke, Jenny Engström fd Brink och Fredrik Praesto. Ta bort eller uppdatera händelse