Förbjud Fossila Fordonsbränslen 2030

Vi befinner oss nu i ett planetärt krisläge, enligt professor Johan Rockström. Se video nedan! Industrin och övriga aktörer behöver tydliga spelregler, för att kunna ta detta på allvar och agera långsiktigt! Sverige har ett mål om «Fossiloberoende Fordonsflotta 2030». Det finns en färdig statlig utredning, «Fossilfrihet på väg». Det enda som saknas nu är mod och handling! För att detta skall bli verklighet, måste politiker och andra få ett tydligt besked! Ta klimathotet på allvar! Agera nu! Vi vinner inget på att vänta! Vi måste tala klarspråk! Vi kan inte fortsätta att köra våra fordon på fossila fordonsbränslen, som exempelvis bensin och diesel! Det finns alternativ! Om vi beslutar att ta bort fossila fordonsbränslen, som bensin och diesel, kommer alternativen att växa sig starka! Hela samhället kommer att få en tydlig signal! Nu är det inte tid för snack! Nu är det tid för handling! I Sverige! I verkligheten! Och när vi säger nu, så menar vi nu och inget annat! Om Sveriges riksdag och regering skall få vårt fulla förtroende måste man ta klimathotet på allvar! Statsministern och övriga svenska politiker måste tala om dessa frågor direkt till svenska folket! Nyligen höll USA:s utrikesminister ett tal om klimatet. Se video nedan! På samma sätt måste våra svenska politiker tala till svenska folket! Först då kan man räkna med vårt fulla stöd i den omställning som krävs! P.S. För att förtydliga detta, så kan nämnas att detta inte är ett evenemang i vanlig ordning, utan mer en opinionsyttring. Tanken är att så många som möjligt skall klicka «kommer» på evenemanget. Evenemanget kan lämpligen spridas bland vänner och bekanta, samt lämpligen även till politiker. Datumen för evenemanget är satt till 1 januari 2030, klockan 20.30, mer av symboliska skäl. Tanken är att senast vid detta datum, skall fossila fordonsbränslen vara helt borta från mackarna i Sverige. Exakt hur vägen dit skall se ut, överlåtes till politiker och industri att besluta om. Ett sätt kan ju vara att man i god tid beslutar sig för att helt fasa ut fossila fordonsbränslen till 2030 och samtidigt beslutar att succesivt höja beskattningen för dessa, så att de verkligen kommer att fasas ut. Den försäljning som återstår 2030 kommer helt enkelt att förbjudas. Professor Staffan Leastadius har föreslagit en speciell fossilbränsleskatt, i sin bok «Klimatet och välfärden». Ta bort eller uppdatera händelse Fievent.com | Kontakta | Privacy | Terms